Ama-Anime Ingabe Kufanelekile Ukubukwa?

Ingabe Izwi Elithule Lifanele Ukubukwa?

Ifilimu ethi "A Silent Voice" igqoke imiklomelo ehlukahlukene futhi yathola udumo olukhulu phakathi neminyaka emi-4 ikhishiwe. Le filimu ilandela indaba yentombazane eyisithulu okuthiwa uShouko efunda esikoleni esisodwa noShoya, oseqala ukuyihlukumeza ngoba ehlukile. Uhamba aze amkhiphe ngefasitela izinsiza-kuzwa futhi amenze ophe ngesinye isikhathi. Ngakho Ingabe Izwi Elithule Likufanele Ukubukwa? – Yilokho esizoxoxa ngakho kulokhu okuthunyelwe.

Uhlolojikelele

Ubuxhwanguxhwangu bukhuthazwa kuphela u-Ueno, umngane kaShoya futhi okungenzeka ukuthi uyamthanda. Izibukeli eziningi zithola umuzwa ku-trailer wokuthi lena indaba yothando yendlela eyodwa kufanele ifake labo balingisi ababili, ungase ucabange ukuthi imayelana nokuhlenga noma ukuthethelelwa. Hhayi-ke, akunjalo, okungenani hhayi konke.

Ukulandisa Okuyinhloko

Umlando oyinhloko we-A Silent Voice ulandela indaba yentombazane eyisithulu okuthiwa uShouko, ehlukunyezwa esikoleni ngoba ibonakala ihlukile ngenxa yokukhubazeka kwayo.

Ekuqaleni kwendaba, usebenzisa incwajana ukuze axhumane nabanye abafundi ngokubhala imibuzo encwadini bese uShouko ebhala izimpendulo zakhe.

Ekuqaleni, ngu-Ueno ohlekisa ngoShouko ngenxa yencwajana yakhe yokubhala, kodwa kamuva uShoya, umngane ka-Ueno uhlanganyela nobuqhwaga, egcona uShouko ngokweba izinsiza-kuzwa zakhe futhi azilahle.

Ubuye ahlekise nangendlela akhuluma ngayo, njengoba uShouko engezwa nomsindo wezwi lakhe. Lesi siqhwaga siyaqhubeka kuze kube yilapho umama kaShouko ephoqeleka ukuthi afake isikhalo esisemthethweni esikoleni, ezama ukuqeda lesi siqhwaga.

Lapho unina kaShoya ezwa ngokuziphatha kwakhe, ugibela emzini kaShouko nesamba semali ukuze akhokhele izinsiza-kuzwa. Umama kaShoya uyaxolisa egameni likaShoyo futhi uthembisa ukuthi uShoya ngeke aphinde amphathe kanje uShouko.

Ngemva kokushiya isikole uShoya ujoyina i-Highschool lapho ahlangana khona noShouko ngemva kwesikhathi eside. Kuvele ukuthi ushiye esikoleni abefunda kuso noShoya ngenxa yendlela abemphethe ngayo.

Ambaleke aqale akhale. Yilapho indaba iqala khona ikakhulukazi, futhi izigcawu zesikole zobuxhwanguxhwangu ezidlule zaziwumbono wesikhathi esedlule. Indaba esele imayelana noShoya ezama ukuhlangana noShouko ngokufunda ulimi lwezandla futhi kancane kancane amfudumale.

Laba bobabili babhekene nezinselelo eziningi bendawonye, ​​njengoba begconwa umngane kaShoya, u-Ueno ngenxa yokuthi wayemhlukumeza nomama kaShouko, ongabugunyazanga ubuhlobo babo obusha noma ukuba bobabili.

Abalingiswa Abakhulu

UShouko Nishimiya usebenza njengomlingiswa oyinhloko eceleni kukaShoya. Kusukela ku-POV kathisha, kusobala ukuthi konke uShouko afuna ukukwenza esikoleni ufanelekile futhi ahlanganyele nabanye afunda nabo ekilasini ekufundeni nasekujabuleleni impilo yesikole.

Umlingiswa kaShouko unamahloni futhi unomusa. Akabonakali ephonsela inselelo noma ubani, futhi ngokuvamile uzama ukungena, ukucula kanye nabo njll. UShouko ungumlingiswa onothando kakhulu futhi wenza ngendlela ebonisa ukukhathalela, okwenza kube nzima ukubukela lapho exhashazwa futhi ehlekwa usulu.

USoya Ishida akabonakali enze izinto azithandayo futhi ngokuvamile ulandela lokho okwenziwa yiwo wonke umuntu. Lokhu kwenzeka kakhulu engxenyeni yokuqala yefilimu, lapho uShoya eqhubeka nokuhlukumeza uShouko.

UShoya akazibambeli ngesenzo sakhe kuze kufike esigabeni sakhe sokuvuthwa. U-Shoya unomsindo omkhulu futhi uyaxaka, okuphambene kakhulu noShouko. Akahlakaniphe kakhulu, ujwayele ukuvumelana nalokho akutshelwayo.

Abalingiswa Abangaphansi

Abalingiswa abancane ku-A Silent Voice badlale indima ebaluleke kakhulu ekuqhubekeleni phambili kwendaba phakathi kukaShoya noShouko, benikeza ukusekelwa ngokomzwelo kubo bobabili abalingisi futhi besebenza njengendlela yokukhipha ukukhungatheka nentukuthelo eyakhiwe.

Abalingiswa abancane babhalwe kahle kakhulu futhi lokhu kwabenza bafaneleka kakhulu, futhi abalingiswa abancane abafana no-Uneo, abasetshenziswe inani elincane kuphela phakathi nengxenye yokuqala yefilimu bangezwa kakhulu futhi banikezwa ukujula ngasekupheleni.

Ngiyithandile le movie futhi yenza umlingiswa ngamunye abaluleke kakhulu futhi akhumbuleka, futhi iyisibonelo esihle sokuthuthukiswa komlingiswa okwenziwe kahle ku-movie.

Ukulandisa Okuyinhloko Kuyaqhubeka

Ingxenye yokuqala yefilimu ibonisa okwedlule kuka-Shouko no-Shoya nesizathu sokuthi amqinele futhi axhumane naye kwasekuqaleni. Kuvele ukuthi ubevele efuna ukuba umngani wakhe futhi lokhu kwenza indaba ithinteke kakhulu.

Isigcawu sokuqala ngemva kwesandulela sikaShouko noShoya bendawonye sibona bobabili uShouko noShoya begilana esikoleni esisha abafunda kuso.

Lapho uShouko ebona ukuthi nguShoya omi phambi kwakhe azame ukubaleka ayocasha. UShoya uyamfica futhi achazele uShiouko (ngolimi lwezandla) ukuthi isizathu sokuba amjahe ukuthi wayeshiye incwadi yakhe yokubhala. Kamuva uShoya uzama futhi ukubona uShouko kodwa uvinjwa uYuzuru wathi akahambe.

Lokhu ngokusobala ngeyokuqala ochungechungeni lwemizamo ka-Shoya yokufinyelela ku-Shouko futhi kulapho yonke i-movie iholela khona, nezinye iziqephu ezimbalwa kanye nokusonta nakho, okuyenza ijabulise kakhulu.

Kamuva ku-movie, sibona u-Shoya ehlangana no-Yuzuru kancane njengoba ezama ukusondela ku-Shouko. Uchaza isimo sakhe kuYuzuru futhi uzwela kakhulu kuye.

Lo mzuzu ufinyezwa nokho lapho umama kaShouko ebathola, ebhekana noShoya ngokumshaya ngempama ebusweni njengoba ebona ukuthi ngumama wakhe.

Kubukeka sengathi ukucasuka kukaYaeko ngoShoya ayikasuki. Indaba iqhubeka futhi kamuva siyabona ukuthi unina kaShouko useqala ukucasuka kancane uShoya, njengoba sibona ukuthi uShouko akasenankinga naye.

Kuyashukumisa kakhulu ukucatshangelwa futhi kuyasiza ukwakha ukungezwani phakathi kwabalingisi. Lokhu kusuke ikakhulukazi kunina kaShoya efuna okungcono kakhulu ngendodakazi yakhe. Isizathu esenza enze ngale ndlela kungenzeka ukuthi ufuna kuphela okungcono kakhulu ku-Shouko futhi uma u-Shouko ejabule yilokho kuphela okubalulekile.

Izizathu Ukuthi Izwi Elithule Kukufanele Ukubukwa

Okulandelanayo

Okokuqala lets qala ngesizathu esisobala, indaba. Indaba Yezwi Elithule iyinhle kakhulu kepha iyathinta. Isebenzisa ukukhubazeka kwentombazane eyisithulu njengesakhiwo sayo sonke sokulandisa. Iqiniso lokuthi indaba iqala ngezigcawu zokuhlukumeza ekuqaleni kwe-movie bese idlulela esikhathini sabo e-Highschool kwenza ukuthi kube lula ukuyilandela nokuyiqonda indaba. Ngiwuthandile umqondo ophelele wale movie futhi yingakho nginqume ukuyinika iwashi.

Umdwebo & Ukugqwayiza

Ukubukeka okuphelele kokugqwayiza kweZwi Elithule ukuphefumula ukuthatha okuncane. Bengingasho ukuthi isezingeni elifanayo ne-A Garden Of Words ngokwesibonelo, kepha nge-movie engaphezu kwamahora ama-2 ubude impela kubonakala kumangalisa. Kubonakala sengathi zonke izinhlamvu zidonsiwe zabuye zadonselwa ekupheleleni. Isendlalelo sezingcezu ezisethiwe sinemininingwane eminingi futhi sihle futhi. Ngingasho noma ngabe i-movie ingakuthandi ngendlela ebukeka ngayo ngeke ibe yinkinga kuwe, ngoba ukubukeka kumangalisa nje, umsebenzi omningi nakanjani ungene kulo mkhiqizo futhi lokhu kubonakala kakhulu ngendlela eyakhiwe ngayo kuvezwe.

Izinhlamvu Ezithandekayo Nezikhumbulekayo

Kwakunabalingiswa abaningi abangakhohlakali ku-A Silent Voice futhi badlala indima enkulu engxenyeni yokuqala yefilimu, badlala indima yabo njengabafunda noShouko. Iningi labo alibambi iqhaza ekuhlukunyezweni futhi kunalokho libukele lingenzi lutho. Ngokuhamba kwesikhathi bazobonakala kakhulu kwi-movie, lokhu kuzobe kungukukhombisa ubumsulwa babo lapho bebuzwa ngokuhlukunyezwa kukaShouko phambilini ngabanye afunda nabo.

Umlingiswa Ofanelekile Wokuphikisana

Omunye walaba balingisi abanamathele kimi ngu-Uneo. Ngokujwayelekile nguyena obengumgqugquzeli omkhulu wobuxhwanguxhwangu kodwa ubevame ukwenza msulwa futhi angalokothi abhekane necala njengoba lokhu ngokuvamile bekuzobhekwa uShoya.

Umehluko ngo-Ueno ukuthi abanye abafundi bonke bayaqaphela ukuthi lolu hlobo lokuziphatha lwalungalungile, u-Uneo uyaqhubeka nokubonisa la maphethini ngisho nasesikoleni samabanga aphezulu lapho ehlekisa khona bobabili uShoya noShouko ngokuba ndawonye.

Ubonakala ecasukile ukuthi wonke umuntu oseduze kwakhe usesukile ekubeni kanje futhi ephatha uShouko kanje futhi lokhu kumenza azizwe esengozini futhi enomona. Lokhu kwanda kakhulu uma uShoya esesibhedlela.

Inkhulumomphendvulwano nolimi lomzimba

Ingxoxo isetshenziswe kahle kakhulu ku-A Silent Voice futhi lokhu kubonakala ezigcawini eziningi, ikakhulukazi izigcawu zolimi lwezandla. Inkhulumomphendvulwano nayo ihlelwe ngendlela efundisayo necophelelayo eyenza kwaba lula kakhulu ngathi ukufunda ulimi lomzimba lomlingiswa. Ngicabange ukuthi lokhu kwakubalulekile esigcawini sebhuloho esihilela u-Shoya no-Shouko njengoba kuthathe ngempela ukuthi bobabili abalingiswa babezizwa kanjani kahle kanye nezinhloso zabo eziyiqiniso. Bheka i-insert ngezansi uzobona ukuthi ngikhuluma ngani.

Ukufanekisa Nezincazelo Ezifihliwe

Kukhona enye into ecatshangelwe kahle kule movie yindlela abantu abakhubazekile abavuleleke ngayo ukuqala ubudlelwano/ubungani. Lokhu akugcini kubantu abakhubazekile, kodwa okufanayo nakulabo abangenakho ukubukeka okukhangayo noma abangenabo ubungane njengoNagatsuka.

Ukujula Komlingiswa nama-Arcs

Kuyo yonke ifilimu, sibona abalingisi abahlukahlukene banokujula abanikezwe bona kanye nokubona abalingisi abathile bedlula kulo lonke i-arc. Abanye abantu bangaphikisa ukuthi lokhu kungenzeka kuphela ngokuqukethwe okude njengochungechunge njengesibonelo kodwa kungenzeka ngokuphelele ku-movie efana ne-A Silent Voice, empeleni, kakhulu ngenxa yobude be-movie.

Isibonelo esihle salokhu kungaba u-Ueno, othatha indima yomphikisi ngemva kokuba ingxenye yokuqala yefilimu isiphelile. Usabonisa ukucasukela kwakhe u-Shouko ngisho nakamuva kakhulu ku-movie.

Inzondo yakhe yokuqala ngoShouko ibonakala ikhula ngokukhula, nakakhulu ngemva kokuba uShoya kufanele aye esibhedlela ngemva kokusindisa ukuphila kukaShouko. Kodwa-ke, ekupheleni kwefilimu sibona ukuthi useshintshe kakhulu.

Isiphetho esihle (Spoliers)

Ngokubona kwami, ukuphela kwe-A Silent Voice kwakuyilokho kanye okwakudingeka kube yikho. Inikeze isiphetho esihle kakhulu, eziningi zezinkinga ezavela ekuqaleni kwefilimu zanconywa futhi zaxazululwa ekupheleni.

Isiphetho sizobona nobunye ubunzima obavela ngenxa yokungqubuzana okudalwe ngenxa yokuqedwa nokuqedwa kwesenzo sikaShoya. Lokhu kuvumela uchungechunge ukuba luphele ngenothi elihle ngokuvamile.

Izizathu Izwi Elithule Akufanele Ukubukelwa

Ukuphela Okungajwayelekile (Spoilers)

Isiphetho se-A Silent Voice sinikeza isiphetho esithakazelisayo esisekela isiphetho esifanele futhi. Isiphetho sibona abalingisi abaningi ababalulekile kusukela ekuqaleni behlangana futhi bahlangana naphezu kokungqubuzana ababehileleke kukho kuyo yonke i-movie.

Abalingisi abafana no-Uneo noSahara nabo bayavela, bebonga futhi bexolisa kuShoya. Angiqiniseki ngempela ukuthi ukungqubuzana okuncane phakathi kuka-Ueno noShouko ekugcineni bekufanele kube kubi kakhulu kodwa akuzange kungingene ngempela.

Ngicabanga ukuthi bekuzoba ngcono ukube laba bobabili bavele bahlangana baba abangani, kodwa mhlawumbe bekuwumzamo wokukhombisa ukuthi u-Ueno ubengakashintshi. Lokho kungabonakala kungenangqondo kimi futhi bekungeke kufeze noma yini obekufanele iphothule i-arc yomlingiswa wakhe.

Izinkinga zohlamvu

Phakathi nengxenye yesibili ye-movie lapho u-Shoya esesikoleni samabanga aphezulu simbona ethintana nenani labalingisi bonke abathi bangabangane bakhe, njengo-Tomohiro isibonelo, umlando wabo wokulingisa ngezwi kanye nokuba khona kwabo jikelele kwangicasula kakhulu.

Ngicabanga ukuthi ababhali bebengenza okuningi ngabalingiswa bakhe futhi akumenzi angathandeki. Kimina uvele aqhamuke engumuntu oswele ohlale ezungeza uShoya ngaphandle kwesizathu esizwakalayo ngaphandle kokuthi “bangabangani”.

Ayikho incazelo yokuthi laba ababili baba kanjani abangane abakhulu noma ukuthi baba kanjani abangane kwasekuqaleni. Ngokubona kwami, uhlamvu lukaTomohiro lwalunokuvikela okuningi, kodwa kuphela okunye kwalokhu okusetshenziswe ngokusobala.

Isiphetho esingaphelele (spoilers)

Ngajabula ngokuphela kwe-A Silent Voice kodwa ngaba nomuzwa wokuthi bangenza okuthile okuhlukile ngobuhlobo bukaShoya noShouko.

Ngiyazi ukuthi lokhu kunwetshwe efilimini lapho bobabili bechitha isikhathi ndawonye ngenkathi benza eminye imisebenzi ehlukahlukene, kodwa kubonakale sengathi laba bobabili abasitholanga isiphetho okufanele basithole, benginethemba lesiphetho esithandana kakhulu, kodwa ngangisaneliseke kakhulu ngesiphetho sokuqala.

ubude

Ukuba ngaphezu kwamahora ama-2 ubude bendaba Yezwi Elithulile yinde. Kungathatha isikhathi eside ukungena, yize lokhu kungenzeka kungabi njalo ngababukeli abathile sengathi ufunde incazelo ye-movie uzokwazi ukuthi imayelana nani i-movie. Lokhu kusho ukuthi kuzoba lula ukuhlala engxenyeni yokuqala ye-movie.

Ukuhamba ngefilimu

Ukuhamba kancane kwezwi elithule kuyashesha futhi lokhu kungenza kube nzima ukulandelela konke okwenzekayo. Isizathu esikhulu salokhu ukuthi kuboniswe encwadini futhi isahluko ngasinye senziwe ngezigaba zemuvi.

Lokhu ngezinye izikhathi kusho ukuthi imuvi ingahamba ngendlela eshesha kakhulu kunaleyo eyenze ngayo ngaphambili noma esikhathini esizayo, lokhu kuyiqiniso ngezigcawu zobuxhwanguxhwangu phakathi nengxenye yokuqala ye-movie.

Ukuhambahamba bekungeyona inkinga ethile kimina kodwa bekuseyinto esobala eyavusa intshisekelo yami. Futhi, angizange ngibe nezizathu eziningi zokungayibuki i-A Silent Voice.

Isiphetho

Izwi Elithule linikeza indaba ethinta inhliziyo enesiphetho esihle. Kubonakale kunomyalezo osobala ekugcineni kwale ndaba. Le ndaba ifundisa isifundo esibalulekile mayelana nobuxhwanguxhwangu, ukuhlukumezeka, ukuthethelela futhi okubaluleke kakhulu uthando.

Bengingathanda ukuqonda okwengeziwe kokuthi kungani u-Ueno amcasukela kangaka uShouko nesizathu esenza enze ngendlela abenza ngayo kwaze kwaba sekupheleni kwefilimu, ngicabanga ukuthi lokho bekungaphethwa noma kuchazwe kangcono.

Iphimbo Elithule lifanekisa (kakhulu) ukuthi ukukhubazeka kungaba nomthelela ongemuhle kanjani ukuzethemba komuntu, okumphusha lowo muntu kude nakakhulu kubantu abaseduze kwakhe.

Ngicabanga ukuthi inhloso iyonke yale movie bekuwukukhombisa imiphumela yobuxhwanguxhwangu kanye nokwethula umlayezo, kanye nokubonisa amandla okuhlenga nokuthethelela.

Uma lokhu bekuyinhloso, i-A Silent Voice yenze umsebenzi omuhle kakhulu wokuyiveza. Nginganikeza le movie ngokwethembeka uma unesikhathi, ikufanele ngempela futhi ngiyaqiniseka ukuthi ngeke uzithole usuzisola ngayo.

Isilinganiso sale movie:

Isilinganiso: 4.5 kwezingu-5.

Shiya amazwana

Translate »
Isithombe Esivimba Izikhangiso Sixhaswe Ikhodi Yosizo Pro

Kutholwe Isivimbeli Sezikhangiso!

Sithole ukuthi usebenzisa izandiso ukuvimba izikhangiso. Sinikeza u-99% wokuqukethwe kwethu MAHHALA, sicela uvale isivimbeli sakho sezikhangiso ngenkathi usebenzisa isayithi lethu. Ngiyabonga.

Inikezwe amandla yi
I-plugin engcono kakhulu ye-Wordpress Adblock Detecting | I-CHP Adblock