Ama-Anime Ukukhishwa Okungenzeka / Okuzayo

Izwi Elithule 2 - Kungenzeka?

I-movie ethi “Izwi Elithule” ifake izindondo ezahlukahlukene futhi yathola udumo olukhulu kule minyaka engu-4 ikhishiwe. Ibhayisikobho ilandela indaba yentombazane eyisithulu ebizwa ngoShouko efunda esikoleni esifanayo noSoya, oqala ukumhlukumeza ngoba wehlukile. Uye aze aphonse izinsizakusebenza zakhe ngefasitela aze amenze wophe nangesikhathi esisodwa. Ukuhlukumeza kukhuthazwa kuphela u-Ueno, umngani kaShoya kanye nalowo ongamthanda.

Ababukeli abaningi bathola umuzwa ku-trailer ukuthi lena indlela eyodwa indaba yothando kumele ihlanganise lezo zinhlamvu ezimbili, ungacabanga ukuthi imayelana nokuhlengwa noma ukuthethelelwa. Ngakho-ke ingabe le movie ethandwa kakhulu izobuya okwesibili ukuzosinika i-Silent Voice 2? Yilokho obekudlula kulesi sihloko.

Ukulandisa okuyinhloko

Umlando oyinhloko we-A Silent Voice ulandela indaba yentombazane eyisithulu okuthiwa uShouko, ehlukunyezwa esikoleni ngoba ibonakala ihlukile ngenxa yokukhubazeka kwayo. Ekuqaleni kwendaba usebenzisa incwajana ukuze axhumane nabanye abafundi ngokubhala imibuzo encwadini bese uShouko ebhala izimpendulo zakhe. Ekuqaleni, ngu-Ueno ohlekisa ngoShouko ngenxa yencwajana yakhe yokubhala, kodwa kamuva uShoya, umngane ka-Ueno uhlanganyela nobuqhwaga, egcona uShouko ngokweba izinsiza-kuzwa zakhe futhi azilahle. Ubuye ahlekise nangendlela akhuluma ngayo, njengoba uShouko engezwa nomsindo wezwi lakhe. Lokhu kubaluleke kakhulu ngokuya nokwenzeka kwe-A Silent Voice 2.

Ukuhlukumeza kuyaqhubeka kuze kube yilapho umama kaShouko ephoqeleka ukuba enze isikhalazo ngokusemthethweni esikoleni, ngemizamo yokuqeda ukuhlukunyezwa. Lapho umama kaSoya ethola ngokuziphatha kwakhe, umasha abheke kwaShouko nemali enkulu ukukhokhela izinsiza-kuzwa. Unina kaSoya uxolisa egameni likaShoyo futhi uthembisa ukuthi uSoya ngeke esaphinda aphathe uShouko kanjena.

Ngemuva kokuba uShoya eshiye isikole ujoyina iHighschool lapho ehlangana khona noShouko ngemuva kwesikhathi eside. Kuvela ukuthi washiya isikole ayefunda kuso noSoya ngenxa yendlela ayemphethe ngayo. Lokhu konke kubalulekile maqondana nethuba le-A Silent Voice 2. Uyambalekela futhi aqale ukukhala. Yilapho indaba iqala khona, futhi izigcawu zesikole zokuhlukumeza ezedlule bekungumbono wesikhathi esedlule.

Yonke le ndaba uShova uzama ukuyenza ifike kuShouko ngokufunda ulimi lwezandla nangokumxwayisa kancane kancane. Laba bobabili babhekene nezinselelo eziningi bendawonye, ​​njengoba behlekwa usulu ngumngani kaSoya, u-Ueno ngenxa yokuthi wayejwayele ukumhlukumeza kanye nomama kaShouko, ongasamukeli ubuhlobo babo obusha noma laba bebabili.

Abalingiswa Abakhulu - Izwi Elithule 2

UShouko Nishimiya usebenza njengomlingisi ophambili ohlangothini lukaSoya. Kusuka kothisha i-POv kusobala ukuthi konke uShouko afuna ukukwenza esikoleni samabanga aphansi kufanelekile futhi ahlanganyele nabo afunda nabo ekilasini ekufundeni nasekujabuleleni impilo yesikole. Uhlamvu lukaShouko lunamahloni futhi lunomusa.

Ubonakala ephonsela inselelo noma ngubani, futhi ngokuvamile uzama ukungena, acule kanye nabo. UShouko ungumlingiswa onothando kakhulu futhi wenza ngendlela enakekela kakhulu, okwenza kube nzima ukubuka lapho ehlukunyezwa futhi ehlekwa usulu. Uzobonakala ku-A Silent Voice 2.

USoya Ishida ubonakala engazithandi yena futhi ngokujwayelekile ulandela lokho okwenziwa yiwo wonke umuntu. Lokhu kwenzeka ikakhulu engxenyeni yokuqala ye-movie, lapho uSoya eqhubeka nokuhlukumeza uShouko. USoya akazibopheli ngezenzo zakhe kuze kufike esigabeni sokuvuthwa.

USoya unamandla amakhulu futhi uyindida, okuphambene kakhulu noShouko. Akanhlakanipho enkulu, uvamise ukuhambisana nalokho akutshelwa khona. Uzobonakala ku-A Silent Voice 2.

Abalingiswa Abangaphansi - Izwi Elithule 2

Abalingiswa abangaphansi kweZwi Elithule badlale indima ebaluleke kakhulu ekuqhubekeni kwendaba phakathi kukaSoya noShouko, benikeza ukusekelwa ngokomzwelo kubo bobabili abalingiswa futhi benza njengendlela yokukhipha ukukhungatheka nokwakha ulaka. Abalingiswa abancane babhalwe kahle kakhulu futhi lokhu kwabenza bafaneleka kakhulu, nezinhlamvu ezingaphansi ezifana no-Uneo, ezazisetshenziswa imali encane kuphela engxenyeni yokuqala ye-movie zengezwa kakhulu futhi zanikezwa ukujula ngasekupheleni.

Ngikuthandile lokhu mayelana ne-movie futhi kwenze umlingiswa ngamunye abaluleke kakhulu futhi angalibaleki, futhi kuyisibonelo esihle sokuthuthukiswa komlingiswa esenziwe kahle kwi-movie. Bonke bazobonakala ku-A Silent Voice 2.

Ukulandisa Okuyinhloko Kuqhubeka - Izwi Elithule 2

Ingxenye yokuqala ye-movie ikhombisa okwedlule kukaShouko noSoya nesizathu sokuthi wamhlukumeza futhi waxhumana naye kwasekuqaleni. Kuveze ukuthi ubevele efuna ukuba ngumngani wakhe futhi lokhu kwenza ukuthi le ndaba ikhathaze kakhulu. Isigcawu sokuqala ngemuva kwesandulela sikaShouko noSoya esikoleni ndawonye sibona bobabili uSouko noSoya behlangana esikoleni esisha abasifunda.

Lapho uShouko ebona ukuthi nguSoya wema phambi kwakhe uzama ukubaleka ayocasha. Ukulandisa okuyinhloko kwe-movie yokuqala kubaluleke kakhulu maqondana nethuba le-A Silent Voice 2.

USoya uyambamba futhi uyamchazela (ngokusayina langauge) kuShiouko ukuthi isizathu sokuthi amjahe kungenxa yokuthi ushiye incwadi yakhe yokubhalela. Kamuva uSoya uzama futhi ukubona uSouko kodwa uvinjelwa nguYuzuru kwathiwa akahambe. Lokhu kusobala ukuthi ngowokuqala ochungechungeni lwemizamo kaShoya yokufinyelela kuShouko futhi kulapho yonke enye i-movie iholela khona, inezinye izingcezu ezimbalwa kanye nokujijisana futhi, okwenza kube mnandi kakhulu.

Ingabe sizobona ukulandelana? - Izwi Elithule 2

Ukulandelana kungaba mancane amathuba okuthi ngibe ngichaza izizathu zokuthi kungani:

  1. Umbhali kuzodingeka ukuthi abhale enye indaba zombili ezibandakanya uShoukou noSoya.
  2. Indaba bekufanele ibe maqondana ne-hood yabantu abadala njengoba i-movie yokuqala ibikhuluma ngokukhula.
  3. Uma enye inkondlo elandelwayo ingaba nenzuzo enkampanini yokukhiqiza edalile Izwi Elithule.
  4. Uma umculi ekwazi ukuza nendaba enhle ngesikhathi.
  5. Uma ukulandelana kuzoba ngcono kuneyokuqala noma okungcono kakhulu.

Sethemba ukuthi sizozithola izimpendulo maduzane kepha okwamanje yilokhu. Izwi Elithulile yi-movie ethinta inhliziyo kakhulu ehlanganisa isihloko esithile. futhi kwesinye isikhathi senza izinto ngesifiso bese sigcina sizisola iminyaka eminingana ngemuva kwalokho. Le movie ingukubonakaliswa okubonakalayo kwezinqumo ezinjengalezo kepha futhi iletha ukuhlanganiswa okuhle kwemizwa eminingi ekuxubeni.

Ukuqhubeka kwalokhu kuzodedelwa nini? - Izwi Elithule 2

Singasho ukuthi sinikeze konke esesikuxoxe ngenhla futhi maqondana nezizathu zokuthi i-A Silent Voice izodlala noma nini phakathi konyaka ka-2023 no-2024. Lokhu ukuqagela kuphela futhi kuxhumene nezizathu ezifanele. Ngiyethemba uma okuqukethwe okusha kubhaliwe sizobona Isikhathi Sokuthula Sezwi 2, kepha okwamanje yilokho kuphela esingakusho.

Shiya amazwana

Translate »
Isithombe Esivimba Izikhangiso Sixhaswe Ikhodi Yosizo Pro

Kutholwe Isivimbeli Sezikhangiso!

Sithole ukuthi usebenzisa izandiso ukuvimba izikhangiso. Sinikeza u-99% wokuqukethwe kwethu MAHHALA, sicela uvale isivimbeli sakho sezikhangiso ngenkathi usebenzisa isayithi lethu. Ngiyabonga.

Inikezwe amandla yi
I-plugin engcono kakhulu ye-Wordpress Adblock Detecting | I-CHP Adblock