Ama-Anime Ingabe Kufanelekile Ukubukwa?

Ingabe i-Grand Blue Worth Watching?

Ingabe I-Grand Blue Ikufanele Ukubukwa? Nokho, ngiqale ngabuka i-Grand Blue ngenkathi iphuma, cishe ngasekuqaleni kuka-2018 noma ngasekupheleni kuka-2017. Ekuqaleni, bengingalindele lutho olukhethekile, uchungechunge lwakho lwe-anime olumaphakathi nje lugxile esihlokweni esisodwa. Kulokhu kwenzeka ukutshuza, okwavusa isithakazelo sami ekuqaleni. Nganquma ukuyiyeka ngenxa yalesi sizathu, isinqumo engingazisoli neze ngaso.

Kusukela endleleni amahlaya ahlelwa ngayo kuya ebusweni obuyiziphukuphuku abalingiswa abadonsela ezinhlelweni ezingasile nezingenangqondo abazifaka kuzo, u-Grand Blue wayenakho konke engikuhlosile futhi ngajabulela ngokugcwele isiqephu ngasinye.

Uma usuvele ubuke iGrand Blue futhi uyazibuza ukuthi kuzoba khona isizini 2 ungafunda i-athikili yethu maqondana nenkathi yesi-2 lapha. IGrand Blue ayibambanga iso lami ngendlela ephiliswa ngayo kepha ukuthi konke kusethwe kanjani, kepha sizokuza kamuva. Ngizofaka neziqeshana zokufaka, ukuze ngithole amaphuzu ami.

Ukulandisa okuyinhloko kweGrand Blue

Indaba yeGrand Blue iphathelene nesikole sokutshuza uLori (umlingiswa wethu oyinhloko) afunda kuso esiqeshini sokuqala. U-Lori ujoyina isikole se-Peekaboo diving (angazi ukuthi kungani sibizwa kanjalo) futhi ngokushesha wenza abangani abasha.

Ngenkathi u-Lori elapho uhlangana nabalingiswa abasha esizoza kubo kamuva. U-Lori akakwazi ukubhukuda futhi unokwesaba ulwandle, efuna ukuphuma lapho futhi alijabulele uzama konke okusemandleni akhe ukunqoba ukwesaba kwakhe futhi abe umtshuzi ohamba phambili.

Lokhu kungazwakala kuyisicefe uma isikole sokutshuza ayekuso sasingesona esingaphezu kwalesi. Kodwa-ke, isikole se-Peekaboo diving akusona sonke njengoba kubonakala. U-Lori uthola lokhu esiqeshini sokuqala futhi yilapho sethulwa khona kubalingiswa abakhulu.

Abalingiswa abakhulu

Okokuqala sinakho ULori Kituhara umfundi othathe isinqumo sokuza esikoleni sokutshuza eJapan. Unemibono evamile ngabesifazane, ucansi kanye nomsebenzi, futhi uyakujabulela ukuphuza utshwala.

Ngokubona kwami, u-Lori ubonakala engumuntu olula nonezinga eliphezulu, ufuna kuphela okuphambi kwakhe, futhi unenhliziyo enhle.

Kodwa-ke, ubuwula bakhe yinto eqhubeka yonke indlela kulo lonke lolu chungechunge futhi lesi yisici esichazayo ngoLori abaningi abasithandayo. Ubonakala engaba ngowokuqala nhlobo onentshisekelo yokutshuza futhi kuze kube yilapho uChisa emkhombisa izinzuzo lapho ebona khona ukuthi uyakujabulela.

Okulandelayo Chisa Kotegawa ophinde afunde esikoleni sokutshuza esifana nesika-Lori eJapan. Uma uthi nhlá, Chisa ubonakala engumuntu othule/onamahloni ongayivezi imizwa yakhe esidlangalaleni. Uvame ukubaleka lapho ebhekene nezimo abanye abangase bazithole zinzima noma zingakhululeki.

Ingabe i-Grand Blue Worth Watching?
© Zero-G (Grand Blue Dreaming)

NjengoLori, ungumlingiswa ojabulisayo kodwa angaba yisicefe ngezinye izikhathi ngokombono wami. Nokho kuyavezwa ukuthi intshisekelo yakhe enkulu akukhona kwabobulili obuhlukile nanoma yini enye kodwa ukutshuza kuphela, futhi kuboniswa ukuthi uzinikele kakhulu futhi uzinikele ekutshuzeni.

Uze aveze uthando lwakhe lokutshuza kuLori, futhi yilokhu okumenza anqobe ukwesaba kwakhe amanzi.

Okokugcina kodwa kungukuthi UKouhei Immuhara abangani no-Lori, nakuba babonakala bexabana isikhathi esiningi. Mayelana ne-POV elandisayo, u-Kouhei usiza u-Lori ekubalekeni kwakhe okuningi futhi ngezinye izikhathi uyena oziqalayo.

Uphinde asebenze njenge-rebound phakathi kokubili, futhi nakuba bephikisana ngaso sonke isikhathi, babonakala besekelana ukuze benze imigomo yabo yomibili isebenze ekugcineni.

U-Kouhei ungumlingiswa ojabulisa kakhulu futhi ohlekisayo, ikakhulukazi uma efakwe no-Lori, futhi lokhu kwenza laba ababili babe yi-comedic duo enkulu.

Izinhlamvu ezingaphansi kuGrand Blue

Ngangibathanda bonke abalingiswa abangenhla futhi bonke babekhumbuleka kakhulu kimi. Ngayinye yazo ihlukile futhi angikwazi ukucabanga ngesizathu esisodwa sokungazithandi, aziyisidina noma yini.

Wonke ahlekisa kakhulu ngendlela yawo futhi ngicabanga ukuthi abhalwe kahle kakhulu. Isibonelo, siyabona ukuthi u-Kouhei, uhlala ezama ukuba nengqondo mayelana nezimo nokho ngezinye izikhathi ugcina kube nguye oqala ingxabano. Awudingi ukuthanda indaba yeGrand Blue ukuze uyijabulele, ngingakuthembisa ukuthi, inani layo lamahlaya lanele.

Izizathu Grand Blue kufanele ukubukwa

Izinhlamvu ezithandekayo

Ngike ngasho ngaphambili kodwa ngabathanda kakhulu bonke abalingisi be-Grand Blue, ngisho nabalingiswa abancane abafana nokapteni weqembu lethenisi laseTinkerbell noma uNojima no-Yammaoto. Umlingiswa ngamunye wayehlukile futhi ekhumbuleka, hhayi nje ngendlela ayeboniswe ngayo, kodwa nangendlela ayedwetshwe ngayo futhi ebhalwe ngayo. Umlingiswa ngamunye wayenezinkinga zakhe nezici zomuntu siqu eziqhubeke ochungechungeni kwaze kwafika iziqephu ezimbalwa zokugcina.

Laba balingisi bayasiza ngokuthi ngizoyibuka yini i-Grand Blue? Umbuzo futhi banikeze wonke umlingiswa isici esiyingqayizivele abasithumele ngezindlela ezihlukene ochungechungeni. Thatha UKouhei Immuhara isibonelo, unezinwele ezinde ezi-blonde, izwi elithambile namehlo aluhlaza kodwa kunenye into ngaye, uyazifela nge-anime ethi “Moster Magic Girl Lalako”. Lokhu kumenza angabi nasithakazelo kwamanye amantombazane njengoba “engekho ngisho esimeni esifanayo.”

Izithombe ezihlekisayo

Ngibonile i-anime efanayo neGrand Blue ngendlela abaphila ngayo kodwa akukho okusondela emazingeni oopopayi abasebenzisa iGrand Blue. Akuyona into emnandi noma ekhethekile ukukhuluma, kepha kuncike kakhulu endleleni ihlaya ngalinye elisethe ngayo nolayini we-punch olandelayo. Lawa ma-punchline afaka phakathi ne-I kufanele ngibuke i-Grand Blue? Yonke imizwa esiyitholayo lapho sibona umlingiswa eveza ivezwa kulobubuso obuqine ngokweqile nokuma komzimba okuhlala kulo lonke lolu chungechunge. Angiqiniseki ngempela ukuthi ngabe bekuhloselwe noma cha (kusobala ukuthi bekusezingeni elithile) kepha wonke amahlaya abuye aqiniswe ngabalingiswa ngezenzo zobuwula ezenza zonke izigcawu zihlekise kakhulu.

Okunye okuhle kakhulu kwezwi engake ngakuzwa

I-Grand Blue ingesinye sezizathu zokuthi kungani enye i-anime ingalokothi ibizwe, empeleni, angicabangi nokuthi kungenzeka ngokomzimba ukwenza i-dub ye-Grand Blue, ikakhulukazi u-Lori no-Kouhei. Uma ungibuza ngicabanga ukuthi abalingisi bezwi abenze u-Lori no-Kouhei bafanelwe ukuklonyeliswa ngama-Emmy Awards ngomsebenzi wabo ngoba konke ukuklabalasa kokugcina, ukukhala nokuhleka kwenziwa kwaphelela kubonakala futhi lokhu kwenza wonke umzuzu wajabulisa kakhulu. Konke kuzokwengeza embuzweni wokuthi ngizoyibuka yini iGrand Blue? futhi uma nje ubuka isiqephu 1 uzokwazi ukuthi ngikhuluma ngani.

Ukulandisa okuhlukile

Njengoba ngigxile emsebenzini engangivame ukubamba iqhaza kuwo, ngathola ukulandisa kweGrand Blue kuthakazelisa futhi kuheha, nakho konke ukulandisa kokuhlola ulwandle oluluhlaza okwesibhakabhaka kuthakazelisa kakhulu. Ukulandisa kukodwa akuyona into ekhethekile kodwa ngiyithandile nokho. Ngicabanga ukuthi ngisho nangaphandle kwesici sokuntywila kanye nenye indaba engavamile (ngokwesibonelo, isikole samabanga aphezulu (umkhandlu wabafundi)) i-Grand Blue ibisahlekisa kakhulu futhi ijabulise ngoba iningi lezindaba ezingaphansi zamahlaya azihlanganise lutho nazo. ukutshuza.

Uma uke wabona iziqeshana ze-Grand Blue uzokwazi ukuthi ngiqonde ukuthini (i-Beauty Pagent Scene, The exam Scene, The Tennis Scene njll). Futhi lokhu kimina ekugcineni kufakazela ukuthi kungani i-Grand Blue iyihlaya elihle kangaka, ayidingi ngisho nendaba emnandi ukuze ibe mnandi kakhulu. Konke lokhu kwengeza embuzweni wokuthi ngizoyibuka yini iGrand Blue?

Amasethingi amahle

Manje angisafuni ukunikela kakhulu ngamaspoiler kwamanye amahlaya kanye ne-punch lines kodwa uma uke wayibona indawo ye-Pagent kaBeauty uzokwazi ukuthi ngikhuluma ngani. (Ngicela ungabheki kuleso sigcawu vele ubuke lonke uchungechunge kuqala ngaphandle kwalokho luzomosha. ) Ngakho-ke ngizoyibuka iGrand Blue? Impela bekumele ngabe ngiyilindele into efana naleyo kodwa isangithola!

Ngisakwazi ukubuka leso sigameko futhi ngibe ngisahleka! Noma kunjalo, njalo uma ihlaya lihlelwa ku-Grand Blue lenziwa ngokunemba kangangokuthi wazi ukuthi kufanele uhleke nini, asikho isidingo sethrekhi yokuhleka eyisiphukuphuku.

Inkhulumomphendvulwano engenangqondo kodwa ehlekisayo

Ingxoxo kuGrand Blue ibhalwe kahle kakhulu futhi nangezikhathi okungafanele neze zibe ezihlekisayo (ngiyacabanga) ngizithola ngiqhuma ngihleka. Ngiqinisekile ukuthi abakhiqizi bathole abalingisi bezwi abaphelele bomsebenzi, ikakhulukazi u-Kouhei no-Lori njengoba igama ngalinye eliphuma emilonyeni yabo likhumbuleka.

Iningi lengxoxo lihambisana kahle nezinhlamvu eziveziwe futhi angicabangi nganoma yisiphi isikhathi lapho inkhulumomphendvulwano ingahambisani nokuthi umlingiswa uzothini, noma obekwenza umlingisi - lokhu akusho ukuthi akekho .

I-manga ingase ihluke kancane, nokho, angizange ngibe nelungelo lokuyifunda ukuze ngingazi. Ingxoxo engelona iqiniso kodwa ehlekisayo iyengeza embuzweni wokuthi ngizoyibuka yini iGrand blue.

Izizathu I-Blue Blue ayifanele ukubukwa

Isitayela sokugqwayiza esifiphele

Kunzima kakhulu ukucabanga ngezizathu zokuthi i-Gand Blue ayifanele ukubukwa kodwa uma ngiqala ngingasho ukuthi isitayela sopopayi asilungi futhi asilutho neze esikhethekile. Ingabe lokhu kuyaluthinta uchungechunge nokuthi yini (uchungechunge) oluzama ukuyifeza?

Cha, angifuni nokuthi ucabange ngalokhu njengesizathu sokungayibuki iGrand Blue kodwa iqhuba umbuzo okhulayo wokuthi ngizoyibuka yini iGrand Blue? Indlela edwetshwe ngayo ayinawo umthelela endabeni noma emancokoni, yindlela egqwayiza ngayo eyenza ihlekise, ihlanganiswe nokulingisa kwezwi nokuhlela.

Amahlaya kaNiche

Kuya ngokuthi ukuphi ngokweGrand Blue ngoba akuyona eyawo wonke umuntu. Engikushoyo ngalokhu wukuthi amahlaya angahle angafaneli wonke umuntu. Okuqukethwe kwezocansi akuyona inkinga ngempela (hhayi ukuthi kufanele kube njalo, ezinye izibukeli azikuthandi) ngoba akukho okuningi kwakho.

I-Grand Blue iwela ohlotsheni oluthile lwamahlaya, ngaphandle kokuthi lokhu akwenzi kungabi kuhlekisi kangako, ngoba amahlaya ayinto evumelanayo (ikakhulukazi). Uhlobo lwamahlaya lungangeza embuzweni wokuthi ngizoyibuka iGrand Blue?

Isiphetho - Ngabe iGrand Blue kufanele ukubukwa?

I-Grand Blue kufanele kube i-anime ehlekisayo engake ngayibona, uma ungazange uyibuke futhi ucabanga ngayo, ngingaphakamisa kakhulu ukuthi uyenze, njengoba ngiqinisekile (uma uthanda i-anime comedy noma nje umdlalo wamahlaya. jikelele) ngeke uzisole. Sithemba ukuthi sikwazile ukuphendula: Ingabe I-Grand Blue Worth Watching?

Ingabe i-Grand Blue Worth Watching?
© Zero-G (Grand Blue Dreaming)

Abalingiswa bahlekisa ngendlela ehlukile futhi bayakhumbuleka, ukulingisa kwezwi kuphelele (futhi uma ngithi liphelele ngiqonde ukuthi angikwazi ukucabanga ukuthi yimuphi omunye umuntu enza iphimbo elingcono kunabadlali ababili bezwi ababedlala u-Kouhei no-Lori), inkhulumomphendvulwano yinhle futhi. indlela amahlaya ahlelwa ngayo futhi enziwa ngayo iyamangalisa futhi yenziwe kahle kakhulu.

Isilinganiso se-Grand Blue season1:

Isilinganiso: 5 kwezingu-5.

Uma ungakaqiniseki ukuthi uyafuna yini ukubuka i-Grand Blue vele ubukele le vidiyo ize iphele bese ubona ukuthi ucabangani. Ngethemba, usuwenzile umqondo wakho:

https://www.facebook.com/100860831773122/videos/1036898133451401

Ngabe kufanele ngibuke iGrand Blue? Akunasizathu sangempela sokungayibukeli iGrand Blue, uma unesikhathi futhi uzimisele ngokuhleka, nakanjani ngizokucabanga. Sithemba ukuthi le bhulogi isebenze kahle ekwaziseni njengoba kufanele, siyabonga ngokufunda futhi ube nosuku oluhle.

1 amazwana

Shiya amazwana

Translate »
Isithombe Esivimba Izikhangiso Sixhaswe Ikhodi Yosizo Pro

Kutholwe Isivimbeli Sezikhangiso!

Sithole ukuthi usebenzisa izandiso ukuvimba izikhangiso. Sinikeza u-99% wokuqukethwe kwethu MAHHALA, sicela uvale isivimbeli sakho sezikhangiso ngenkathi usebenzisa isayithi lethu. Ngiyabonga.

Inikezwe amandla yi
I-plugin engcono kakhulu ye-Wordpress Adblock Detecting | I-CHP Adblock